top of page
EGT NETWOKS,INC

Yon founisè sèvis jere (MSP) se yon konpayi twazyèm pati ki jere adistans enfrastrikti teknoloji enfòmasyon (IT) kliyan yo ak sistèm itilizatè fen yo. Ti ak mwayen biznis (SMB), òganizasyon san bi likratif, ak ajans gouvènman anboche MSP pou fè yon seri sèvis jesyon chak jou. Sèvis sa yo ka gen ladan jesyon rezo ak enfrastrikti, sekirite ak siveyans. gen aksè a konpetans epi adrese pwoblèm ki gen rapò ak pri, kalite sèvis ak risk.

 

Kòm IT enfrastrikti konpozan nan anpil_cc781905-5cde-3194-bb3b-58d6_SMB ak gwo kòporasyon yo ap emigre nan nwaj la, ak MSPs (founisè sèvis jere) yo ap fè fas de pli zan pli defi a nan defi a nan bb3b3b58_bd581905_bd58_bd5_bd5_bd58_bd_bd_b3b3b_bd_b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3bd3bd3bd3bd3bd3bdfbnwaj informatique, yon kantite MSP yo bay sèvis nwaj anndan kay oswa yo aji kòm koutye ak founisè sèvis nwaj yo. enfòmatik olye ke repiyans moun k ap ofri yo, parèt kòm obstak prensipal la nan tranzisyon sa a.

A managed service provider (MSP) is a third-party company that remotely manages a customer's information technology (IT) infrastructure and end-user systems. Small and medium-sized businesses (SMBs), nonprofits, global enterprises and government agencies hire MSPs to perform a defined set of day-to-day management services.

As the IT infrastructure components of many SMB and large corporations are migrating to the cloud, with MSPs (managed services providers) increasingly facing the challenge of cloud computing, a number of MSPs are providing in-house cloud services or acting as brokers with cloud services providers.  A recent survey claims that a lack of knowledge and expertise in cloud computing, appears to be the main obstacle to this transition. 

Customers who invest in a service provider are taking a risk—they are acting in good faith with the expectation that the provider will be able to meet their needs. The SLA provides these customers with a sort of safety net; knowing that should the provider fail to deliver on the agreed-upon services or otherwise fail to meet obligations, then the customer will have legally binding documentation to assist them in seeking restitution.  By managing expectations and giving customers some much-needed insurance, SLAs can improve the overall customer experience.

Improved Customer Experience

The SLA will clearly explain who is responsible for what aspects of the service. This section should detail who is involved and who should be contacted regarding requests, questions, and so on.

Improved Employee Experience

In many ways, the SLA acts as a mediating tool, ensuring that everyone’s best interests are being met. It is something that can be trusted by both parties, acting as a source of reliable information relevant to service standards and other guidelines.

Established and Trusted Source of Information

Benefits of a SLA Agreement

SLA nou an - Akò Nivo Sèvis

Yo pral pran premye evalyasyon pou tout aparèy yo dwe kouvri anba Akò Nivo Sèvis sa a. Nou pral evalye fonksyon nouvo ak ansyen aparèy yo nan eta aktyèl yo epi n ap itilize rezilta evalyasyon yo pou detèmine ki aparèy nou ka kouvri anba akò nivo sèvis sa a apati dat SLA sa a siyen. _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Akò sa a ak pèfòmans anba la a pral gouvène ak entèprete an akò ak lwa Eta New York.  Akò Nivo Sèvis PDF apre nou ka voye yon imèl ba ou. travay detay nan premye reyinyon epi pare pou siyen ak aplike.

Tanpri ranpli fòm anba a pou nou ka gather enfòmasyon sou kalite aparèy ou vle kouvri ak SLA sa a.

X $49.99

Sipò Remote pou tablèt, Òdinatè, enprimant rezo, pwen aksè

Pri sipò chak mwa

$

X $199

Pri sipò chak mwa

$

Sipò Remote pou Point of Sale Devices (POS).

X $199

Pri sipò chak mwa

$

Sipò Remote pou Inite Aparèy Kontwòl Aksè

X $1099

Pri sipò chak mwa

$

Sipò Remote pou Sèvè Rezo Onsite ak Cloud.

X $199

Pri sipò chak mwa

$

Sipò Remote pou Rezo IDF klozèt Aparèy.

X $199

Pri sipò chak mwa

$

Sipò Remote pou Inite Aparèy Kontwòl Aksè

X $24.99

Pri sipò chak mwa

$

Sipò Remote pou telefòn biwo VOIP ak telefòn selilè biznis.

X $49.99

Pri sipò chak mwa

$

Sipò Teknik Adistans pou Kamera Sekirite ak Aparèy NVR/DVR.

Total yo dwe peye chak mwa 

$

Ranpli fòm sa a pou mande sèvis SLA.

Mèsi pou soumèt!

Deskripsyon sèvis SLA ou te mande yo.

Vide...

EGT - IT Managed Services  

bottom of page